Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про чинні норми нового Закону

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала професійних учасників фондового ринку про чинні норми нового Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності».
У повідомленні зазначається, що професійна діяльність на ринку цінних паперів підлягає ліцензуванню з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює НКЦПФР.

Відповідно до згаданого Закону, у договорах, передбачених при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку, за окремими видами професійної діяльності ліцензіат може вказувати серію і номер ліцензії, отриманої до набрання чинності Закону та / або номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії.

За бажанням здобувача ліцензії або ліцензіата, ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії.

Закону передбачено, що підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юрособи) або прізвища, власного імені, по батькові ФОП. Законом не передбачено переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною місцезнаходження.

Враховуючи викладене, ліцензіат:
— У разі зміни найменування юридичної особи, надає до Комісії заяву та пакет документів передбачених нормативно-правовими актами Комісії з питань ліцензування, за окремими видами професійної діяльності;
— У разі зміни місцезнаходження, надає до Комісії відповідні документи, передбачені нормативними актами, разом із супровідним листом, в якому вказується бажання ліцензіата отримати ліцензію на паперовому носії.
При зміні місцезнаходження, адміністративна послуга у вигляді переоформлення ліцензії відсутня. У зв’язку з цим дії органу ліцензування щодо розгляду документів, наданих у разі бажання отримати ліцензію на паперовому носії, здійснюються на безоплатній основі. Бланк ліцензії для визнання його недійсним не надається.

Крім того, надання таких адміністративних послуг, як видача копії/дубліката ліцензії Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» не передбачено.

Просмотров: 23

Добавил: Юрист SABICOM

Дата добавления: 07.05.2018