Вдосконалено деякі положення Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність

05.10.2017 прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)» (законопроект №4646-д). Даний закон замінить Закон України «Про електронний цифровий підпис». Останній втратить силу.
В Україні запроваджують обов’язкове застосування міжнародних стандартів обліку для великих підприємств і скорочують звітність для малого бізнесу. Крім того, підприємства з метою бухгалтерського обліку класифікують на 4 види:
— мікропідприємства;
— малі;
— середні;
— великі.
Класифікацію здійснюватимуть на підставі балансової вартості активів, чистого доходу та середньої кількості співробітників на підприємстві. Законопроектом, зокрема:
— з урахуванням положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС звільнено мікро- та малі
підприємства від подання звіту про управління. Середні підприємства мають право не
відображати у звіті про управління так звану нефінансову інформацію;
— уточнено вимоги щодо складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами підприємствами, що становлять суспільний інтерес та підприємствами, що
займаються видобутком корисних копалин загальнодержавного значення;
— в розрізі категорій підприємств (особливо підприємств, що становлять суспільний
інтерес) визначені підходи до подання та оприлюднення фінансової звітності (уточнені дати
оприлюднення фінансової звітності);
— імплементовані вимоги Директиви ЄС № 2013/34/ЄС та міжнародних стандартів
фінансової звітності в частині консолідованої фінансової звітності з уточненням, що вона складається за правилами національних або міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку. Вимоги консолідації звітності не поширюються на малі групи підприємств. Окрім того, встановлюються вимоги до кандидатів на посаду головного бухгалтера на підприємствах, що становлять суспільний інтерес. Зокрема, ним зможе стати особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку й оподаткування не менше 3 років, без непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності або у сфері господарської діяльності. Також визначено, що незначні недоліки в документах, які містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Проектом закону передбачено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжну фінансову звітність складають за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, проектом удосконалено порядок подання та оприлюднення фінансової звітності. Так, підприємства, що застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, зможуть подавати її в єдиному електронному форматі. Законом також враховані зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які були внесенні Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» від 03 листопада 2016 року № 1724-VIII. Планується, що закон набере чинності з 1 січня 2018 року.

Просмотров: 60

Добавил: Юрист SABICOM

Дата добавления: 02.05.2018