Зміни до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків

12.05.2015 року Верховна Рада України прийняла в цілому ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо зменшення податкового тиску на платників податків)».

Зміни передбачають виключення положення стосовно визначення контролюючим органом податкового зобов’язання платника податків у разі винесення обвинувального вироку, який набрав законної сили, за результатами розгляду кримінального провадження про кримінальне правопорушення, предметом якого є податки, збори або закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.
Законом уточнюються умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок.

Зокрема, визначається, що в копії наказу про проведення перевірки має зазначатися дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці – адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), обставини для проведення перевірки та інформація, яка це підтверджує, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадових (службових) осіб, які проводитимуть перевірку, інформація про здійснення попередньої перевірки (вид перевірки і строк її проведення). Наказ на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу.

Контролюючим та іншим органам забороняється використовувати акт перевірки в якості підстави для висновків відносно взаємовідносин з його контрагентами, в тому числі опрацьовувати в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів, у разі якщо податкове повідомлення-рішення не вручено платнику податків за результатами складання акта перевірки.

Закон передбачає виключення п. 86.9. ст. 86 Податкового кодексу України, який встановлював, якщо грошове зобов’язання розраховується контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної з обставин, визначених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, щодо кримінального провадження, у якому розслідується кримінальне правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків (юридичної особи) або фізичної особи — підприємця, що перевіряється, предметом якого є податки та/або збори, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається таким контролюючим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим контролюючим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили.

Законом передбачається, що тимчасово, до 31 грудня 2016 року, звільнити платників податків від сплати штрафних (фінансових) санкцій, зазначених у податковому повідомленні-рішенні, у разі сплати податкового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

Просмотров: 42

Добавил: Юрист SABICOM

Дата добавления: 07.05.2018