Пятница, 23.2.2018, 18:29
Главная » ПУБЛИКАЦИИ » Статьи

Передача авто в оренду для використання в системі TIR

Ознайомившись з нормативно-правовою базою України, а саме з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про автомобільний транспорт», Конвенцією про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу, Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів, Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження Положення про ліцензійну картку» від 12.08.10 р., статутом Асоціації міжнародних перевізників України щодо визначення можливості передачі автомобіля фізичної особи в оренду члену Асоціації міжнародних перевізників України, просимо взяти до уваги наступну інформацію:

Нормативне обґрунтування

Відповідно до ст. 761 Цивільного кодексу України, власник майна (в даному випадку автомобіля) має право передавати його в оренду іншим особам, як юридичним, так і фізичним.

Передача транспортного засобу його власником іншій особі проводиться на підставі договору оренди. Плата за користування переданим у користування автомобілем встановлюється договором за взаємною домовленістю наймодавця та наймача.

Основним документом, який дає змогу наймачеві здійснювати міжнародні перевезення на орендованому автомобілі (окрім договору оренди звичайно) є ліцензійна картка, порядок оформлення та отримання якої регламентується Наказом Міністерства транспорту і зв’язку «Про затвердження Положення про ліцензійну картку» від 12.08.2010 р.

Основні засади здійснення міжнародного перевезення регламентуються і нормами таких нормативних актів, як ЗУ «Про автомобільний транспорт». В цьому Законі звертається увага на правила користування власними та орендованими транспортними засобами.

Вирішення питання

Передача транспортного засобу в оренду здійснюється на підставі договору оренди. Основні вимоги до договору містить параграф 1 Глави 58 Цивільного кодексу України. Важливим в договорі оренди є визначення плати за користування. Якщо плата в договорі не вказана, вона визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення, що може викликати певні розбіжності між наймодавцем та наймачем при визначенні суми винагороди за користування автомобілем. Умови та порядок укладання договору оренди визначаються між Вами та членом Асоціації за взаємною згодою, але у відповідності до чинного законодавства. Після укладання договору наймач (член Асоціації) вносить плату безпосередньо на рахунок Асоціації у розмірі 1000$. Після цього автомобіль вноситься на облік АсМП У. Наймач для здійснення міжнародних перевезень отримує в Головній державній інспекції на автомобільному транспорті ліцензійну картку на орендований ним автомобіль, тобто бланк суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані автомобільного транспорту. Ліцензійна картка оформляється на даний автомобіль, який допущено до надання послуг з міжнародного перевезення. В отриманні ліцензійної картки заявнику може бути відмовлено в разі невідповідності даного транспортного засобу технічним умовам, установленим Ліцензійними умовами або при невідповідності даних у документах, поданих заявником.

 

 

Отримання ліцензійної картки

Ліцензійна картка видається безкоштовно. Для її отримання потрібно заповнити бланк встановленого зразка, де обов’язково вказати:

 • дані ліцензіата, тобто особи, яка здійснює міжнародні перевезення (наймач) – для юридичної особи: найменування,місцезнаходження, для фізичної – прізвище, імя та по батькові, місце проживання;
 • дані про транспортний засіб;
 • державний реєстраційний номер автомобіля, дату державної реєстрації транспортного засобу;
 • марка та тип транспортного засобу;
 • рік випуску т/з;
 • цифрами вписати дату видачі ліцензійної картки та дату, до якої вона діє.

Кожна оформлена та видана ліцензійна картка реєструється в журналі обліку виданих ліцензійних карток.

Ліцензіат зобов’язаний надавати послуги з перевезення з використанням автотранспортного засобу, на який оформлено:

 • відповідний реєстраційний документ, а у разі відсутності в автомобільному транспорті його власника, крім того,- свідоцтво про право спільної власності на такий автотранспортний засіб або реєстраційний чи інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом (ліцензійна картка);
 • талон про проходження державного технічного огляду автотранспортного засобу;
 • договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного автотранспортного засобу;
 • Міжнародну страхову карту;

Міжнародні перевезення здійснюються водіями, які повинні відповідати наступним вимогам:

а) для транспортних засобів, у тому числі, залежно від обставин, причепів або напівпричепів, дозволена максимальна вага яких не перевищує 7,5 тонни – 18 років;

б) для інших транспортних засобів:

- 21 рік, або

- 18 років за умови, що відповідна особа має посвідчення або професійну освіту, яке визнане однією з договірних сторін і яке підтверджує закінчення нею курсів підготовки водіїв транспортних засобів, призначених для автомобільних перевезень вантажів .

Всі водії підлягають обов'язковому періодичному медичному огляду у відповідні терміни і повинні мати медичну довідку. Кожний водій підлягає обов'язковому страхуванню від нещасного випадку.

Якщо склад транспортних засобів включає більше одного причепа або напівпричепа, або склад транспортних засобів, призначений для перевезення вантажів, коли дозволена максимальна маса автопоїзду перевищує 20 т, з самого початку поїздки водія повинен супроводжувати інший водій, або його необхідно замінювати іншим водієм кожні 450 км, якщо відстань, яку необхідно проїхати між двома послідовними періодами щоденно від початку, перевищує 450 км.

Перевізник систематично перевіряє технічний стан колісних транспортних засобів (далі ктз), та складає графік такої перевірки.

Вимоги до конструкції та технічного стану ктз, технічного стану предметів спеціального обладнання залежно від призначення наведено в маркуванні колісного засобу, його складників, а також у Правилах Європейської економічної комісії ООН з поправками, що додаються до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання і частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, Європейській угоді, що доповнює Конвенцію про дорожній рух; сертифікаті відповідності, документах з експлуатації та ремонту колісного транспортного засобу, затверджених його виробником, нормативних документах, зокрема технічних умовах; документах щодо переобладнання колісного засобу; міжнародних угодах України з питань автомобільних перевезень, що містять вимоги до конструкції та технічного стану колісного засобу.

Технічний стан колісного засобу загального призначення повинен відповідати вимогам щодо експлуатаційної   безпечності систем управління, зокрема оглядовості з місця водія, установки світлотехнічного обладнання, інших частин електроустановки, шасі, рами та встановлених на ній складників колісного засобу, обсягу викидів забруднювальних речовин, рівня акустичного шуму, ступеня ущільнення порожнин складників колісного засобу, що містять робочу рідину,   стану   засобів   запобігання   надмірному   забрудненню навколишнього природного середовища та створенню надмірного рівня електромагнітних завад, що передбачені відповідними документами.

Автотранспортні засоби, які здійснюють внутрішні і міжнародні перевезення, повинні бути у належному технічному стані, що підтверджує талон про проходження державного техогляду.

До міжнародних перевезень допускаються автомобілі і причепи (напівпричепи), що відповідають положенням Міжнародної Конвенції про дорожній рух та Європейській угоді в частині роботи екіпажів транспортних засобів, які обслуговують міжнародні автомобільні перевезення (ЕУТР), вимогам забезпечення безпеки руху. Кожний автомобіль, причеп (напівпричіп) повинен бути зареєстрованим в органах ДАІ і отримати свідоцтво про реєстрацію, а також розпізнавальний знак держави Україна.

Автомобілі і причепи (напівпричепи) повинні бути застраховані і мати Міжнародну страхову картку, що охоплює всі види цивільної відповідальності, яку повинні нести згідно з законодавством особи, винні в нанесенні третім сторонам тілесних пошкоджень чи матеріальних збитків.

Кожний вантажний автомобіль, причеп (напівпричіп) повинні отримати свідоцтво про придатність до міжнародних перевезень вантажів під пломбами, яке видає регіональний митний комітет.

Всі транспортні засоби, які здійснюють міжнародні перевезення, повинні мати справний спідометр, аптечку, знак аварійної зупинки, вогнегасник, протиугінний пристрій, який дає можливість, залишивши ТЗ на стоянці, заблокувати будь-який головний агрегат.

Причепи, що не мають автоматичного гальма, повинні бути обладнані, крім зчіпного пристрою, додатковим страхувальним пристосуванням (ланцюгом, тросом тощо), яке у випадку поламки зчіпного пристрою запобігатиме падінню дишла на землю та забезпечить часткове управління причепом.

Автотранспортні засоби, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, мають бути обладнані таким чином, щоб: вантажі не можна було витягнути з опломбованої частини транспортного засобу чи завантажуватись туди, не залишаючи слідів пошкодження митних печаток і пломб; в них не було жодних таємних місць для зберігання заборонених для вивозу і ввезення товарів.

Стінки, дно та дах кузова вантажного автомобіля чи причепа (напівпричепа) повинні бути достатньо міцними і відповідної товщини, надійно з'єднані, щоб між ними не було щілин, які б дозволили проникнути до вантажу; брезентові тенти транспортних засобів мають бути виготовлені із вологозахисного нетягнучого матеріалу і належним чином прикріплені до кузова авто, причепа (напівпричепа).

Встановлення додаткових паливних баків на автомобілі допускається з дозволу Державтоінспекції.

Автотранспортні засоби, які виконують перевезення пасажирів, не повинні мати:

– конструктивних елементів, не передбачених заводом-виробником, у тому числі заблокованих аварійних виходів і дверей;

– непрозорих матеріалів замість скла у вікнах;

– пошкодження оббивки сидінь і салону, а також пошкодження фарби, плям і подряпин.

До міжнародних перевезень вантажів можуть допускатися ТЗ, які експлуатуються не більше 7 років і мають пробіг до 500 тис. км.

На всіх ТЗ, які виконують міжнародні перевезення, для контролю перевірки часу праці і відпочинку водіїв повинен використовуватись механічний контрольний пристрій – тахограф.

Під час виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", ліцензіат повинен   дотримуватися   вимог   законодавства України про автомобільний транспорт.

Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень вантажів вантажними   автомобілями,   причепами,   напівпричепами, зобов'язані:

Забезпечити   наявність   у   водіїв, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, письмових інструкцій на випадок аварії або надзвичайних ситуацій;

Здійснювати   перевезення   вантажними   автомобілями, причепами, напівпричепами, конструкція яких передбачає перевезення вантажів відповідної категорії (виду) та на   які   оформлено свідоцтво про допуск вантажного автомобіля, причепа, напівпричепа до перевезення небезпечних вантажів відповідної категорії (виду) (у разі перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами);

Допускати   до   таких   перевезень водіїв, на яких оформлені національні посвідчення водія на   право   керування транспортними засобами категорії "С", транспортними засобами з причепами та напівпричепами категорії "Е";

Забезпечувати   проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв відповідно до Положення про медичний   огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.

 

Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень вантажів вантажними   автомобілями,   причепами,   напівпричепами, зобов'язані здійснювати   перевезення вантажів автотранспортними засобами, які мають розпізнавальні знаки України; використовувати   вантажні   автомобілі,   на   яких відповідно до вимог   ЄУТР   встановлено   контрольні   пристрої (тахографи).

Висновки:

 1. 1.Враховуючи вищесказане, повідомляємо, що Ви можете передати власний належно оформлений транспортний засіб в оренду. Всі деталі щодо укладення договору оренди необхідно узгоджувати особисто з особою, якій передаватиметься у користування автомобіль.
 2. 2.Передача транспортного засобу в користування повинна бути з належними доказами. Цивільний кодекс України та інші нормативно-правові акти не встановлюють спеціальних вимог до порядку передачі транспортного засобу наймачеві. Як свідчить договірна практика, є два шляхи оформлення передачі транспортного засобу наймачеві: а) сам факт підписання договору свідчить про передачу транспортного засобу наймачеві; б) сторони складають акт прийому передачі транспортного засобу.
 3. 3.При отриманні у користування транспортного засобу, наймач повинен отримати в Головній державній інспекції на автомобільному транспорті та у територіальних управліннях ліцензійну картку.
 4. 4.Ліцензійна картка повинна бути в автотранспортному засобі під час його використання.
 5. 5.Ліцензійні картки оформлюються протягом одного робочого дня після одержання заяви.
 6. 6.Документи, подані заявниками для отримання ліцензійних карток або їх дублікатів, зберігаються у спеціальних ліцензійних справах.
 7. 7.Наймач зобов’язаний забезпечувати контроль та перевірку технічного та санітарного стану, а також ремонту транспортного засобу відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт».
 8. 8.Отже, враховуючи вищевказане, слід сказати, що для передачі автомобіля Вам потрібно підписати договір оренди транспортного засобу і надати наймачеві копії необхідних документів для оформлення ліцензійної картки.
Категория: Статьи | Добавил: admin (18.08.2012)
Просмотров: 3610 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]