Вторник, 24.4.2018, 20:16
Главная » ПУБЛИКАЦИИ » Статьи

Подання звітності до центру зайнятості по-новому

Як відомо, нещодавно відбулися значні зміни в чинному законодавстві щодо подання звітності до центру зайнятості.

До 18.03.2013, роботодавець, який прийняв на роботу працівника, зобов’язувався подати до Центру зайнятості звіт за формою 5-ПН не пізніше 10 календарних днів з дня прийняття працівника на роботу.

Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 123 від 18.03.2013, Наказ Міністерства соціальної політики України № 279 від 14.07.2011 «Про затвердження форми звітності № 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" та інструкції щодо її заповнення», визнано таким, що втратив чинність. На даний момент, роботодавець не подає вказану вище звітність, оскільки це не передбачено чинним законодавством.

Згідно із ч.3 п.4 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.12, до центру зайнятості потрібно подати інформацію про:

- попит на робочу силу (вакансії), якщо такі є - за формою звітності № 3-ПН, яка затверджена Наказом Міністерства соціальної політики «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу вакансії» та Порядку її подання» від 31.05.2013 № 316. Така звітність подається не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником;

- заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання – за формою звітності № 4-ПН (план), яка затверджена Наказом Міністерства соціальної політики «Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та Порядку її подання» 31.05.2013 № 317. У такому випадку зазначена вище звітність подається за два місяці до вивільнення. Тобто, обов’язковими для подання до центру зайнятості є звіти за формою № 3-ПН та № 4-ПН.

N.B! Якщо основним видом суб’єкта господарювання (відповідно до довідки Статистики) зазначено код економічної діяльності, що передбачає «Послуги з посередництва у працевлаштуванні», вже починаючи з наступного року, такі суб’єкти будуть зобов’язані до 1 лютого звітного року подавати звітність за формою 1-ПА в порядку, передбаченому Наказом Міністерства соціальної політики України № 315 від 31.05.2013. Даним нормативним актом встановлено також, що суб’єкти, які здійснюють відповідні послуги повинні отримати дозвіл, за відсутність якого передбачений штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Детальніше це питання висвітлено в попередній публікації «Захистимо людей від роботи!«Боротьба Уряду з порушниками трудового законодавства продовжується. Чи очікує покарання аутсорсерів та аутстаферів?» (Є.В. Симбірська).

Тепер щодо відповідальності у разі недотримання вимог щодо подання звітності. 

                                                                         

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення», роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про:

попит на робочу силу (вакансії);

заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення. У разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання даних, стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

 


Молодший юрист Аліна Матвійчук

Категория: Статьи | Добавил: admin (13.08.2013)
Просмотров: 11340 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]